Bine ați venit în comunitatea Share Vision!

Suntem înregistrati sub denumirea Business Computer Solution S.R.L., avem sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 107, corp. C1, București, ne identificăm prin nr. de înregistrare la Registrul Comețului J40/14691/2014 și CUI RO 33915956 și ne aflăm la adresa www.sharevision.ro, denumit în prezentul document ,,site” sau ,,portal”.

Suntem o companie de succes cu capital 100% românesc si oferim servicii excelente, datorită cărora ocupăm unul din primele locuri pe piata solutiilor de call-center, orientate către parteneri din segmentul retail cu mii de angajați și sute de mii de clienți, cărora le intermediem eficient comunicarea, îmbinând sinergic serviciile de voce cu cele de administrare a punctelor de contact online (email și social media).

Site-ul nostru se adresează clienților și partenerilor companiei, precum și oricărei persoane care doreste să beneficieze de serviciile noastre sau să se informeze asupra lor.

Știm că partenerii și clienții noștri sunt în continuă concurență și dezvoltare, așa că soluțiile noastre țin pasul cu piețele în continuă schimbare și se adaptează atât la cerințele acestora cât și la cele mai noi trenduri din domeniile respective.

Suntem atenți la nevoile partenerilor și măsurăm zilnic satisfactia clientilor lor prin solutii de: back-office – gestionare e-mailuri, mesaje site, Facebook, Instagram etc., infoline, helpdesk, preluare reclamatii, sondaje și monitorizări ale pietei.

Obiectivul nostru este sa oferim servicii de externalizare pentru: procesele de telemarketing și telesales; procesele de back office; recepționarea de comenzi; programarea de întâlniri; campanii de fidelizare; reactivarea clienților vechi, recrutarea de personal, traininguri si multe altele.

Cu alte cuvinte,  te ajutăm să iți folosești timpul mai bine, te scutim de efort și pierderi financiare și îti dăruim din experiența noastră de succes preluând și inițiind apeluri (info line, client service, preluare de comenzi, help-desk; fixare întâlniri de afaceri, studii de piaţă, recuperare de debite, teleselling), gestionând activitățile de suport, trimitere de oferte sau alte documente – inclusiv oficiale, socializând pentru dumneavoastră și păstrând comunicarea pe retele: telefon, e-mail, web chat, Facebook, Instagram etc.  

Având în vedere toate acestea, ne-am propus ca prezentul document să arate termenii legali și condițiile generale de utilizare a platformei online ,,sharevision.ro” pe care o administrăm.

Site-ul Share Vision este o interfață între interesele dvs. si serviciile de call center pe care vi le punem la dispozitie pentru rezultate exceptionale.

Informația pe care v-o oferim este structurată pe mai multe sectiuni referitoare la:

  • scopul existentei companiei noastre;
  • produsele pe care le oferim – servicii de suport si back-office, relații cu clienții, servicii de marketing si telesales,
  • modalitatile concrete prin care vi le oferim – soluții inbound, outbound,
  • sectiunea contact.

Folosim aplicații interne prin intermediul cărora stocăm informații despre clienți, solduri, gestiuni, conturi de client, tickete create în funcție de tipul solicitării dumneavoastră.

Stocăm informațiile cuprinse în formulare de contact, e-mail-uri, apeluri primite și inițiate de noi – având la dispoziție propria bază de date sau pe cea a operatorului-beneficiar de servicii – în centrala telefonică și ulterior, funcție de natura solicitării, le transmitem către operatori sau către departamente interne pentru răspuns, păstrând în baza de date proprie un tichet care conține informațiile trimise. 

Serviciul de call-center inbound constă în preluarea apelurilor clienților dumneavostră de către operatori instruiți, antrenați să inducă un înalt grad de satisfacție pe parcursul discuției cu aceștia.

Acesta are avantajul că preia rapid apelurile, cu durate mici de așteptare, poate rezolva foarte rapid solicitările și realizează o comunicare proactivă.

Serviciul de call-center outbound presupune efectuarea apelurilor, în cea mai mare parte, pentru a efectua acțiuni de vânzare clienților existenți. De exemplu, pentru reînnoiri/actualizări, cross-selling, up-selling sau contractarea potențialilor clienți.

Beneficiile pe care le oferim prin aceste servicii sunt:

  • comunicarea de oferte către clienții existenți în baza dvs. de date;
  • follow-up catre campanii prin e-mail, sms, politici de marketing;
  • obținerea de acorduri GDPR;
  • campanii de loializare a clienților;
  • sondajele prin care măsurăm satisfacția clienților;
  • programare întâlniri pentru echipa de vânzări sau altele.   

Soluțiile pe care le abordăm din punctul de vedere al marketingului si vanzarilor, sunt concepute printr-o abordare eficienta a problemelor actuale, ca răspuns la scenariile de activitate din lumea reală.

Putem afirma, deci, că suntem singura companie de pe piața care oferă cele mai bune instrumente de gestionare a clientelei, funcție de semnalele concrete din piață, reacțiile de răspuns ale utilizatorilor și, mai ales, de experiența acumulată de specialiștii cu care lucrăm.

Practic, vă puteți informa cu privire la soluțiile de succes propuse de noi pentru activitatea dvs. accesand liber și gratuit site-ul sharevision.ro, unde gășiți adresa noastră de contact, e-mail-ul nostru office@sharevision.ro și un formular de contact prin intermediul căruia ne puteți adresa orice cerere.

Găsiți, de asemenea, pe site un telefon de contact prin care puteti lua legătura cu operatorii noștrii call-center pentru orice solicitare, inclusiv pentru a stabili întâlniri cu reprezențanții noștri în vederea încheierii de contracte. 

Ca utilizator, vă rugăm să citiți documentele afișate pe site în diverse secțiuni, întrucât ele contin informații importante despre ce facem, cum funcționăm, cum protejăm datele personale cu care intrăm în contact, diverse politici după care ne conducem.

Accesul, navigarea si, în general, folosirea site-ului implică presupunerea că utilizatorul este de acord și acceptă în totalitate condițiile generale de folosire a site-ului.

În cazul încălcării termenilor și condițiilor generale de utilizare a site-ului de către un utilizator, compania poate lua orice măsură legală și posibilă pentru protecția sa și poate bloca accesul utilizatorului la acest site.

Răspunderi. Garanții

Compania, furnizorii de servicii, partenerii și angajații săi nu își asumă nicio responsabilitate sau garanție în ceea ce priveşte acurateţea sau corectitudinea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.

De asemenea, nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site. Compania nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.

Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea informațiilor sau materialelor

conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.

Contracte pentru servicii

Site-ul are un rol informativ, publicitar, pentru cei interesați să devină partenerii noștri de afaceri.

Desfășurăm servicii de call-center cu operatori umani pentru companii din Romania. în baza unor contracte de  prestări servicii supuse legilor romane aplicabile în materie.

Contractele se încheie cu fiecare utilizator-beneficiar în parte și contin acorduri, note de informare și clauze specifice, inclusiv privind prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate în și prin contract sau acte de negociere.  Retragerea părții din contract este posibilă doar în temeiul clauzelor contractuale asumate  prin respectivul contract.

Atunci când, în relația contractuală avem calitatea de împuternicit al utilizatorului -beneficiar al serviciilor de call-center, termenii și condițiile  noastre vor fi negociate în considerarea termenilor și condițiilor proprii utilizatorului, obligatoriu de introdus în contract. Acolo unde acestea nu dispun, ne vom conduce după lege și propriile politici privind protecția datelor personale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul și designul site-ului, precum și toate informațiile și materialele postate pe site ne apațin și intră sub incidența drepturilor de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Tot ce este publicat pe site poate fi copiat sau printat doar pentru uzul personal al utilizatorului.

Datele personale

Te informăm că prin comunicările specifice activității noastre intrăm în contact cu domeniul protecției datelor personale, aflat, de la 25 mai 2018, sub incidența Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Deoarece suntem în permanență preocupați de siguranța datelor personale, modul în care prelucrăm și securizăm aceste date face obiectul politicii de protecție și securitate a datelor personale aflat pe site.  

Prezentul document se completeaza în mod necesar și obligatoriu cu această politică.

Share Vision își rezervă dreptul de a modifica oricând informațiile, termenii, politicile afișate pe site, fără nicio formalitate și fără preaviz, chiar dacă vor avea efect imediat. De aceea recomandăm utilizatorilor să își actualizeze informația de fiecare dată când accesează site-ul.

Share Vision nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, derivate din utilizarea site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau ca urmare a imposibilității utilizării acestora.

Urmărim ca funcționarea site-ului să fie neîntreruptă și fără erori de nicio natură, iar informațiile furnizate pe site să fie corecte și la zi, însă nu garantăm  aceasta și nici că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri (viruși, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor).

Ca atare, portalul nostru sharevision.ro nu își asumă costurile referitoare la asistență tehnică și repararea eventualelor daune. În niciun caz portalul nu poate fi făcut răspunzător pentru daune, directe sau indirecte, derivate din utilizarea sau limitarea accesului la site.

În legătură cu disponibilitatea, exactitatea, gradul de încredere și conținutul site-ului, nu se acordă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanții de proprietate sau de neîncălcare a drepturilor sau garanții implicite de vandabilitate sau de oportunitate în raport cu un anumit scop.

Compania nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte, ocazionale, speciale sau conexe, pentru niciun fel de profituri pierdute sau întreruperi ale unor afaceri, care rezultă din folosirea sau din incapacitatea de a folosi site-ul, chiar dacă a fost avertizată în legătură cu posibilitatea apariției unor astfel de daune.

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați compania/portalul sharevision.ro de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru consultanță juridică, făcute de dvs. sau de o terță persoană ori organizație, datorită sau reieșind din conținutul folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la acesta, violării termenilor și condițiilor sau violării oricăror drepturi ale acelui terț din motive neimputabile portalului.

Compania nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea accesului la site-ul sharevision.ro sau la alte servicii.

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane

Legea aplicabilă utilizării portalului

Înțelegerile de orice natură încheiate între Companie și utilizator sunt guvernate de legea română. Astfel, orice conflict apărut între cele două părți va fi soluționat conform acesteia.

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente.

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare sau nelămurire referitoare la termenii și conținutul prezentului document și vă rugăm să vă simți liber să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: office@sharevision.ro

Dorim ca vizita dvs. pe site-ul nostru să fie cât mai placută și utilă!

Ne dorim să fiți interesat de beneficiile serviciilor noastre și să ne contactați curând pentru încheierea unui contract!

Dorim să fiți un întreprinzător de success!